Akustik Hizmetleri

Zemin Ses Yalıtımı

izmir akustik zemin ses yalitimi

Zemin ses yalıtımı; Zemin ses izolasyonu işlemi yapılması gerekli durumlarda, seramik vb. şekilde kaplama malzemelerinin altını ve ana zemini birbirinden ayırmak ve ses izolasyonunu sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

Kullanılan ana zeminin ve kaplama ürünü arasında oluşan gerilmeleri yok eder, çatlakları köprüler ve güvenli döşeme memnuniyeti sunar. Ortam sesleri ve darbe sesleri olarak günlük bulunduğumuz mekânlarda iki tür gürültü vardır.

Ortam sesleri, hava titreşimleriyle oluşan ve hava yolu ile yayılan seslerdir. TV Sesi, kişilerin yüksek sesle tartışmaları, bilgisayar klavye ve daktilo sesi şeklinde sesler ortam seslerine verilebilecek birkaç örnekler arasında yer almaktadır. Birbirlerine çarpan cisimlerin oluşturduğu seslerde darbe sesi olarak bilinmektedir.

Zemin Ses Yalıtımı

Yüksek binalardaki önemli gürültü ve ses problemleri darbe seslerinden oluşmaktadır. Sert zemin üstünde yürünmesi, iskemle ve eşyaların sürüklenerek çekilmesi, sert cisimlerin yere düşürülmesi şeklinde durumlarda yüksek darbe sesi oluşur ve gürültü bir tek alt kata değil binanın bütün dairelerine yayılmaktadır.

Yer zemininde oluşan topuk sesi olarak da adlandırdığımız ve sert zemin üstünde yürünmesi ile oluşup ortam sesi olarak aynı odaya yayılan seslerdir. Yer zemininin kaplaması ne kadar sert ise yarattığı gürültü de o denli büyük olmaktadır. Günümüzde zemin döşemeler için kullanılan laminat parke ve ahşap, seramik benzer biçimde uygulamalar dahi çok fazla gürültüye yol açmaktadır. Binanın katları arasındaki ses izolasyonu ortam sesleri ve darbe seslerinin geçişini önlemeyi ve yaşıyor olduğumuz binadaki topuk seslerini kesmeyi hedeflemektedir. Ancak ortamda olup biten gürültü sesleri yalıtılmak isteniyorsa, taş yünü şeklinde lifli, aleni hücreli ürünler kullanılabilir. Bunun yanında, hem darbe seslerini hem de ortam seslerini ortadan kaldırmak isteniyorsa mantar bazlı ürünler ve kauçuk ürünler kullanılabilir.